Organization

Directors and supervisors

   List of current directors and supervisors  
President Juey-Jen Hwang
The First Vice-President Chern-En Chiang
The Second Vice- President Chen-Chuan Cheng
Honorary Executive Director Hung-Chi Lue、Benjamin N. Chiang、Wen-Pin Lien、
Mau-Song Chang、Shyh-Ming Shieh、Yung-Zu Tseng、
Chi-Woon Kong、Yuan-Teh Lee、Cheng-Wen Chiang、
Fu-Tien Chiang、Jyh-Hong Chen、Shing-Jong Lin、San-Jou Yeh、
Jiunn-Lee Lin
Executive Board

Tsu-Juey WuHuei-Fong HungKuan-Cheng Chang
Jun-Jack ChengWei-Chun HuangHung-I Yeh
Pao-Hsien ChuWen-Ter LaiChun-Chieh Wang
Wen-Lieng LeeTa-Chuan Hung
Wen-Chin Ko
Chi-Ling HungChun-Che Shih
Shaw-Min Hou
Yu-Lin KoGuang-Yuan Mar
Nai-Wei Hsu
Kwo-Chang UengWen-Jone Chen
Yih-Sharng Chen
Tien-Ping TsaoJaw-Wen Chen
Chen-Huan Chen
Tsuei-Yuan HuangCheng-Dao Tsai
Ju-Chi Liu
Shu-Meng ChengWei-Chuan Tsai
Tse-Min Lu
Hsueh-Wei YenCheng-Huang Su

Control Board

Wen-Jin CherngJou-Kou WangJi-Hung Wang
Tsung-Hsien LinChih-Hui ChinKou-Gi Shyu
Jen-Ping ChangShih-Ann ChenMeng-Huan Lei
Liang-Miin TsaiChia-Ti Tsai