Editorial Committee
Acta Cardiologica Sinica
Publisher: Wen-Jone Chen
Editor-in-Chief: Tzung-Dau Wang
Deputy Editor-in-Chief: Ron-Bin Hsu
Yenn-Jiang Lin
Tsung-Hsien Lin
Ping-Yen Liu
Chun-Li Wang
Kang-Ling Wang
Yen-Wen Wu
Kai-Chien Yang
Executive Editors: Shih-Lin Chang
Tien-En Chen
Yu-Wei Chiu
Fu-Chun Chiu
Chun-Yuan Chu
Po-Chao Hsu
Yu-Feng Hu
Chi-Sheng Hung
Chung-Lieh Hung
Chi-Lun Huang
Chin-Chou Huang
Cheng-Han Lee
Hsiang-Chun Lee
Cheng-Hsin Lin
Hung-Ju Lin
Lian-Yu Lin
Yen-Hung Lin
Yen-Wen Liu
Ho-Ming Su
Chao-Yung Wang
Jieh-Neng Wang
Cho-Kai Wu
Kai-Chien Yang
Ying-Hsin Yeh
Jia-Shing Yu
Chih-Cheng Wu
English Consultant: James Nicodemus
Statistician: I-Fan Lin
Managing Editor: Yuh-Ying Lin
Taiwan Society of Cardiology
President: Wen-Jone Chen
Secretary General: Tzung-Dau Wang
Editorial Office: 13F-1, No. 11, Min-Chuan W. Rd. Taipei 104, Taiwan
TEL: 886-2-2597-6177~9
FAX: 886-2-2597-6180
E-mail: acs@tsoc.org.tw
Website: https://www.tsoc.org.tw/index.php?action=journal&do=list&cid=1
Acta Cardiologica Sinica (ISSN 1011-6842)
(Bimonthly)
Order for subscriptions and single copy to ACS
Individual: US$ 60/year
Institution: US$ 48/year
Single copy: US$ 10

Outside Taiwan, add US$ 40 for air freight delivery and handling.
Payment Method
USD Account Name: Taiwan Society of Cardiology
A/C no.: 0430-188-003073
Swift Code: TACBTWTP
Beneficiary’s Bank: Taiwan Cooperative Bank, Da-Tong Branch
10, Sec. 3, Chen-Deh Road, Taipei 104, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-2356-8071 Fax: 02-2356-8078
Cover Bank: USD: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA
SWIFT: BKTRUS33 ABA.021001033

Terms of Payment: Based on the subscription rules, Taiwanese bank’s charges, if any, are account of remitter.

 

 

TOP