Volume 31 Number 1 January 2015
1-7 Decreased Cardiac Expression of Heat Shock Protein 27 is Associated with Atrial Fibrillation in Patients with Rheumatic Heart Disease
Wei Wu, Zhibing Lu, Yuanhong Li, Zhiqiang Chen, Hong Jiang, Yan Li
doi: 10.6515/ACS20140526A
8-17 Long-Term Follow-Up of Catheter Ablation of Ventricular Arrhythmias: Experiences from a Tertiary Referral Center in Taiwan
Fa-Po Chung, Yenn-Jiang Lin, Shih-Lin Chang, Li-Wei Lo, Yu-Feng Hu, Yun-Yu Chen, Chuen-Wang Chiou, Shih-Ann Chen
doi: 10.6515/ACS20140721A
18-23 MiR-196a2 rs11614913 T>C Polymorphism is Associated with an Increased Risk of Tetralogy of Fallot in a Chinese Population
Jian-Bing Huang, Ju Mei, Lian-Yong Jiang, Zhao-Lei Jiang, Hao Liu, Jun-Wen Zhang, Fang-Bao Ding
doi: 10.6515/ACS20140310B
24-32 Mobilization of Endothelial Progenitor Cells Following Creation of Arteriovenous Access in Patients with End-Stage Renal Disease
Jun-Neng Roan, Chwan-Yau Luo, Mang-Da Tsai, I-Shuan Wu, Shih-Wei Chang, Chien-Chi Huang, Yau-Sheng Tsai, Chen-Fuh Lam
doi: 10.6515/ACS20140310E
33-41 Parthenolide-Induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblasts Involves Oxidative Stress
Tien-Yao Tsai, Paul Chan, Chi-Li Gong, Kar-Lok Wong, Tzu-Hui Su, Pei-Chen Shen, Yuk-Man Leung and Zhong-Min Liu
doi: 10.6515/ACS20140422B
42-51 Association of Serum Uric Acid with Cardiovascular Disease in Taiwanese Patients with Primary Hypertension
Tsung-Yuan Yang, Chih-Yuan Fang, Jung-Sheng Chen, Helen L. Po, Li-Ping Chou, Chih-Yeng Chiang, Kwo-Chang Ueng
doi: 10.6515/ACS20140120A
52-58 Clinical Research on Brain Natriuretic Peptide Guiding the Application of 1 Receptor Blocker in Patients with Moderate to Severe Heart Failure
Jiang-Jin Li, Xiao-Li Xiang, Xiao-Yi Tian, Ya-Fei Shi
doi: 10.6515/ACS20140728A
59-65 Arterial Stiffness Index and Coronary Artery Plaques in Patients with Subclinical Coronary Atherosclerosis
Yung-Ta Kao, Sen-Te Wang, Chun-Ming Shih, Feng-Yen Lin, Nai-Wen Tsao, Kuang-Hsing Chiang, Chao-Shun Chan, Yen-Chung Lin, Ming-Yow Hung, Ming-Hsiung Hsieh, Kuo-Gi Shyu, Jaw-Wen Chen, Nen-Chung Chang, Jong-Shiuan Yeh, Chun-Yao Huang
doi: 10.6515/ACS20140630B
66-71 A Novel Medical Treatment for Lipid Control in Patients with Unstable Angina Pectoris and Statin-Induced Liver Dysfunction
Fang Cui, Youliang Zhang, Qingmin Wei, Cuihua Liu, Junhui Wang, Meng Zhang
doi: 10.6515/ACS20140721B
72-74 Transradial Percutaneous Coronary Intervention in a Patient with a Rare Coronary Anomaly: Twin Circumflex Arteries
Y1lmaz Ömür Otlu, Adil Bayramolu, S1ho Hidayet, Necip Ermi
doi: 10.6515/ACS20140310D
75-77 Urgent Balloon Aortic Valvuloplasty for Worsening Heart Failure in a Patient with Acute Myocardial Infarction and Critical Aortic Stenosis
Takeshi Yamada and Akihiko Takahashi
doi: 10.6515/ACS20131220A
78-82 Transcatheter Aortic Valve Implantation in a Woman with Porcelain Aorta, Previous Sternotomy for Coronary Artery Bypass Grafting, and Critical Aortic Stenosis
Yung-Tsai Lee, Wei-Hsian Yin, Ho-Ping Yu, Shen Kou Tsai, Jeng Wei
doi: 10.6515/ACS20140422A
83-86 Apical Hypertrophic Cardiomyopathy: The Ace-of-Spades as the Disease Card
Camelia C. Diaconu, Nicoleta Dumitru, Ana G. Fruntelata, Smarandita Lacau, Daniela Bartos
doi: 10.6515/ACS20140310C
87-88 Hyperuricemia as an Outcome Predictor in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: Too Good to be True?
Cheng-Wei Liu, Pen-Chih Liao, Yen-Wen Wu, Shin-Rong Ke
doi: 10.6515/ACS20140721C
89-90 Information for Authors
Acta Cardiologica Sinica
Copyright Assignment
Acta Cardiologica Sinica
TOP