Volume 39 Number 2 March 2023
209-212 Pulmonary Hypertension, an Evolutional Disease with Multidisciplinary Team Management
Yu-Wei Chiu and Yen-Wen Wu
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20230208A
213-241 2023 Taiwan Society of Cardiology (TSOC) and Taiwan College of Rheumatology (TCR) Joint Consensus on Connective Tissue Disease-Associated Pulmonary Arterial Hypertension
Wei-Chun Huang, Song-Chou Hsieh, Yen-Wen Wu, Tsu-Yi Hsieh, Yih-Jer Wu, Ko-Jen Li, Min-Ji Charng, Wei-Sheng Chen, Shih-Hsien Sung, Yen-Po Tsao, Wan-Jing Ho, Chien-Chih Lai, Chin-Chang Cheng, Hung-Cheng Tsai, Chih-Hsin Hsu, Cheng-Hsun Lu, Yu-Wei Chiu, Chieh-Yu Shen, Chun-Hsien Wu, Feng-Cheng Liu, Yen-Hung Lin, Fu-Chiang Yeh, Wei-Shin Liu, Hui-Ting Lee, Shu-Hao Wu, Chi-Ching Chang, Chun-Yuan Chu, Charles Jia-Yin Hou and Chang-Youh Tsai
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20230117A
242-253 Cancer-Associated Thrombosis: A Taiwanese Perspective on Therapeutic Options with Focus on Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants
Yu-Yun Shao, Ching-Liang Ho, Cheng-Shyong Chang, Chia-Lun Chang, Jen-Kuang Lee, Hung-Ju Lin, Hui-Hua Hsiao, Ta-Chung Chao, Ching-Yeh Lin and Chuang-Chi Liaw
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220719A
254-265 Total Anomalous Pulmonary Venous Connection: Surgical Outcomes and Risk Factors for Postoperative Pulmonary Vein Obstruction
Szu-Yen Hu, Heng-Wen Chou, Yih-Sharng Chen and Shu-Chien Huang
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220826B
266-276 Efficacy of Optical Coherence Tomography-Guided Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Acute Coronary Syndrome
Hiroshi Okamoto, Teruyoshi Kume, Takeshi Nishi, Satoshi Koto, Yoshitaka Sasahira, Ryotaro Yamada, Terumasa Koyama, Tomoko Tamada, Koichiro Imai, Yoji Neishi and Shiro Uemura
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220729A
277-286 Management of Restenosis after Stenting in Left Main Coronary Artery Disease
Chen-Wei Huang, Mu-Shiang Huang, Pei-Fang Su, Ting-Hsing Chao, Cheng-Han Lee and Ping-Yen Liu
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220821A
287-296 The Effects of Post-Acute Care in Patients with Heart Failure in Taiwan: A Single Center Experience
Pei-Yi Wang, Wen-Chih Lin, Pei-Chun Hsieh, Sheng-Hsiang Lin, Ping-Yen Liu, Ting-Hsing Chao and Chih-Hsin Hsu
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220923B
297-308 Combined Left Ventricular Ejection Fraction and N-Terminal pro-B-type Natriuretic Peptide after Sacubitril/Valsartan for Predicting Outcomes in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
Ching-Chang Fang and Yeun Tarl Fresner Ng Jao
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220926A
309-318 The Roles of Aerobic Exercise and Folate Supplementation in Hyperhomocysteinemia-Accelerated Atherosclerosis
Xingming Zhong, Rong He, Shaohua You, Bo Liu, Xiujie Wang and Jieming Mao
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20221027A
319-330 Pulse Wave Analysis Predicts Invasive Hemodynamics in Pre-Capillary Pulmonary Hypertension
Yen-Yu Liu, Shu-Hao Wu, Cheng-Ting Tsai, Fang-Ju Sun, Charles Jia-Yin Hou, Hung-I Yeh and Yih-Jer Wu
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220826A
331-342 Repetition of Paclitaxel-Coated Devices for the Treatment of Lower Extremity Artery Disease: Mortality Outcomes and Predictors
Shih-Jung Jang, Chien-An Hsieh, Yao-Ting Chang, I-Chih Chen, Kuan-Liang Liu, I-Shiang Tzeng, Hsin-Hua Chou, Yu-Lin Ko, Heng-Chia Chang and Hsuan-Li Huang
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20220815B
343-352 The Proportion of Circulating CD45RO+CD8+ T Cells is Associated with the Coronary Slow Flow
Hongkun Li, Junxia Guo, Sudan Xu, Juan Xu, Lidong Cai and Bei Liu
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20221114A
353-356 Right Ventricle Takotsubo Cardiomyopathy with Abnormal Echocardiographic Right Heart Haemodynamics
Rodney Yu-Hang Soh, Lauren Kay Mance Evangelista, Tiong-Cheng Yeo and Ching-Hui Sia
doi: 10.6515/ACS.202303_39(2).20221030A
357-360 Instructions for Authors
Acta Cardiologica Sinica
TOP